Nedeľné kázne

Filter
Zobr. počet 
Názov Referencie Rečník Dátum Length Additional file
V bolesti, ale nie sám Rimanom 8:18-30 Ľudo Fekete 25. január 2015 00:00:00 Stiahni Audio
Eliášov príbeh 1. Kráľov 18:41-46 Martin Jurčo 04. január 2015 00:31:39 Stiahni Audio
Počúvaj, čo Boh hovorí Izaiáš 45:18-21 Ľudo Fekete 28. december 2014 00:00:00 Stiahni Audio
Keď Boh prichádza Matúš 21:1-13 Ľudo Fekete 14. december 2014 00:00:00 Stiahni Audio
Božia záchrana pre ľudí František Kohút 16. november 2014 00:37:46 Stiahni Audio
Chladnúcemu zboru Efezskému Michal Lapčák 09. november 2014 00:30:22 Stiahni Audio
Čo nám dáva viera 1. Samuelova 16:1-17:37 Peter Ferík 19. október 2014 01:00:03 Stiahni Audio
Poznanie evanjelia prináša zmysel Kolosenským 1:3-6 Ľudo Fekete 12. október 2014 00:22:05 Stiahni Audio
Nádej pre ženy a psov Marek 7:24-30 Josef Sýkora 28. september 2014 00:31:28 Stiahni Audio
Božia láska a Kristova trpezlivosť 2. Tesalonickým 3:5 Ľudo Fekete 21. september 2014 00:00:00 Stiahni Audio
Pošli to ďalej 2. Korintským 5:14-21 Ľudo Fekete 24. august 2014 00:00:00 Stiahni Audio
Otvorenosť evanjelia Skutky 11:1-18 Martin Jurčo 17. august 2014 00:00:00 Stiahni Audio
Ako Duch sväyý prepája realitu večnosti s realitou dneška Skutky 9:31-43 Ervin Mittelmann 10. august 2014 00:00:00 Stiahni Audio
Sme živým mostom ku Kristovi Kolosenským 2:6-7
Matúš 7:24-25
Daniel Jurčo 03. august 2014 00:00:00 Stiahni Audio
Víťazstvo nad strachom Izaiáš 41:10 Martin Jurčo 20. júl 2014 00:00:00 Stiahni Audio
Pokánie Ján Verčimák ml 06. júl 2014 00:00:00 Stiahni Audio
Svetlo v temnom údolí Žalmy 23 Ľudo Fekete 29. jún 2014 00:00:00 Stiahni Audio
Podobenstvo o špongii Skutky 4:23-36
Ján 7:37
Martin Jurčo 08. jún 2014 00:00:00 Stiahni Audio
Prečo prišiel Duch svätý? Ján 14:8-24 Martin Jurčo 01. jún 2014 00:34:10 Stiahni Audio
Neboj sa, skoč! Matúš 10:38-39 Ľudo Fekete 25. máj 2014 00:29:02 Stiahni Audio