kázne CB Prešov

Filter
Zobr. počet 
Názov Referencie Rečník Dátum Séria
Nasleduj Ježiša na ceste kríža 19. apríl 2019 Slávnosti Stiahni Audio
Ježiš chystá aj pre pohanov cestu k Bohu Matúš 21:7-15 Martin Jurčo 14. apríl 2019 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Vzťah kresťanov k štátnej moci 1. Petrov 2:13-17 Daniel Bán 07. apríl 2019 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Služobníci Najvyššieho 1. Petrov 4:10-11
1. Petrov 5:1-5
Martin Jurčo 31. marec 2019 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Poslanie cirkvi Martin Jurčo 24. marec 2019 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Vodca s pastierskym srdcom 1. Petrov 5:1-6 Martin Jurčo 17. marec 2019 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Viera a pokora stotníka Lukáš 7:1-10 Dalibor Pešta 10. marec 2019 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Keď dvaja nevidia to isté 4. Mojžišova 13-14 Martin Jurčo 24. február 2019 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Moc vysloveného slova Ľuboš Lacho 17. február 2019 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Nová identita kresťanov 1. Petrov 2:9-12 Daniel Bán 10. február 2019 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Túžba po nesprávnej zmene 1. Samuelova 8:1-22 Martin Jurčo 03. február 2019 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Nehanbím sa za svedectvo o Pánovi, lebo som posilňovaný Bohom 2. Timoteovi 1:1-8 Martin Jurčo 27. január 2019 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Zdroj našej identity, alebo na čom staviam dom svojho života 1. Petrov 2:4-8 Daniel Bán 13. január 2019 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Heuréka, to je viac ako internetový portál Ján 1:43-51 Martin Jurčo 06. január 2019 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Daj mi poznať svoju cestu 2. Mojžišova 33:1-6
2. Mojžišova 33:12-17
Martin Jurčo 01. január 2019 Stiahni Audio
Každodenný zápas viery Sudcov 2:21-3:4 Martin Jurčo 31. december 2018 Stiahni Audio
O Stratenej ovci Lukáš 15:1-7 Ľubo Lorinc 30. december 2018 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Radosť v Samárii Skutky 8:1-14 Daniel Bán 09. december 2018 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Skrytý význam letníc Skutky 1-2 Michal Kevický 02. december 2018 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Vrúcne sa milujte 1. Petrov 1:22-2:3 Daniel Bán 25. november 2018 Nedeľné kázne Stiahni Audio