Oznamy z nedele 20.8.2017

 1. Kazateľ Jurčo dnes slúži vo Vranove n/T.
 2. V piatok 18.8. sa narodil manželom Tomášovi a Janke Magačovým syn Šimon. Gratulujeme a vyprosujeme veľa Božieho požehnania a múdrosti pre rodičov. Nech vám prinesie veľa radosti v živote!
 3. V stredu 23.8. bude biblická hodina o 18:00, na ktorej bude slúžiť Ľudovít Fekete.
 4. V piatok 25.8. máme celozborový deň modlitieb a pôstu za duchovnú obnovu a prípravu k Večeri Pánovej. Keďže sú prázdniny, nebudeme mať spoločné modlitebné stretnutie v modlitebni, ale spojme sa večer medzi 20:00 -21:00 v modlitbách ĎAKOVANIA za požehnanie: Celocirkevného tábora detí, Campfestu a Zborového dorasteneckého tábora.
  Prosme sa Bohoslužbu vykročenia, ktorú by sme mali mať na jeseň. 
  Modlime sa za pravdivé zhodnotenie histórie a odvahu k novým spôsobom vzťahov učeníctva a misie. 
  Modlime sa za schopnosť komunikovať o zmenách, ktoré máme robiť podľa Dohody o vzájomných vzťahoch.
 5. V nedeľu 27.8. budú o 10:00 naše pravidelné nedeľné bohoslužby spojené s vysluhovaním Večere Pánovej.