Oznamy z nedele 24.9.2017

  • V dňoch 25.9.-27.9. sa kaz. Jurčo s manželkou a kaz. Fekete zúčastnia kazateľskej konferencii s manželkami v Čechách.
  • Pozývame vás na pokračovanie tréningu pamäte, ktoré sa uskutoční 25.09.2017 od 9:00-13:00 na evanjelickom farskom úrade na Svätoplukovej 11. Tréning je určený pre všetkých, ktorý sa starajú o niekoho blízkeho. Kontaktná osoba I. Blecharžová 0918 438 535.
  • Vo štvrtok 28.9. bude kazateľ Fekete o 18:00 v Medzanoch.
  • V sobotu 30.9. organizujeme seminár:Kresťan a jeho pohľad na svet.

13.00 - 14.30 prvý seminár: Charles J. Baldis 
14.30 - 15.00 občerstvenie       
15.00 - 16.30 druhý seminár: Pavol Hanes

Charles Baldis: Táto prednáška nám pomôže lepšie uchopiť zmysel Biblického svetonázoru. Premýšľanie o svete cez Bibliu nás hlbšie ukotví v princípoch učeníctva a vyvolá hlbšiu túžbu nasledovať Ježiša Krista v našom myslení aj v našom konaní. Pozrieme sa na nebezpečenstvo toho keď naše myslenie nie je kresťansky konzistentné. Spoznáme ako Biblický svetonázor odpovedá na päť základných otázok o živote.

Pavol Hanes: Pripomienka 500-výročia Reformácie nás nielen upriamuje na pôvodné kresťanstvo Novej zmluvy (Sola Scriptura), ale aj pripomína potrebu venovať neustálu pozornosť duchovnému stavu cirkvi v zmysle reformačného hesla Ecclesia reformata et semper reformanda (Cirkev reformovaná a stále sa reformujúca)

  • V tieto dni si pripomíname narodeniny s Mariou Hrbkovou a s ďalšími. Blahoželáme a vyprosujeme pre všetkých jubilujúcich Božie požehnanie. Pripájame slovo z Biblie: Božia cesta je dokonalá, Hospodinova reč je osvedčená. On je štítom každému kto sa k nemu utieka. 2 Sam 22,31
  • V zbore máme viacej skupiniek, ak by ste sa chceli zapojiť do niektorej, alebo vytvoriť novú, kontaktujte kazateľa Feketeho.
  • Pozývame Vás na konferenciu Viera v práci, ktorú organizuje náš zbor v dňoch 3.11. – 5.11 v hoteli SOREA Hutnik I. v Tatranských Matliaroch. Hlavným rečníkom bude Rev. David Kim (riaditeľ centra pre Vieru a prácu v Redeemer Presbyterian Church - zbor Tima Kellera - v New Yorku), ktorý sa pokúsi objasniť ako biblický príbeh stvorenia, ľudského zlyhania a Kristovho vykúpenia súvisí s našim sekulárnym zamestnaním. Okrem hlavného programu budú prebiehať zaujímavé semináre. Cena za konferenciu s plnou penziou je 80€. Viac na www.vieravpraci.sk  Zaregistrujte sa čím skôr, zaplatiť stačí do 15. októbra 2017.
  • Uvádzame čísla bankových účtov zboru Cirkvi bratskej v Prešove pre dobrovoľné príspevky a desiatky:

Slovenská Sporiteľňa: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
Podpora sociálneho fondu - variabilný symbol: 777

Konferencia Viera v práci
FIO banka: SK91 8330 0000 0025 0026 3471

Občianske združenie Naruby:
Číslo účtu FIO banka: SK0283300000002001110833
Podpora klubovne - variabilný symbol: 1111
Podpora Národného týždňa manželstva - variabilný symbol: 2222