Oznamy z nedele 29.10.2017

  1. Kazateľ Fekete je na vizitácii zboru CB v Hermanovciach n/T.
  2. V pondelok 23.10. odišla do večnosti sestra Emília Jašková. Pohreb bol vo štvrtok 26.10. v Medzanoch. Rodine vyslovujeme našu účasť v ich zármutku pri strate milovaného a milujúceho človeka.
  3. V dňoch 3.11. – 5.11. organizuje náš zbor v hoteli SOREA Hutnik I. v Tatranských Matliaroch konferenciu Viera v práci.
  4. Prosím, aby ste do 12.11. bratovi Albertovi Strakovi nahlásili, alebo potvrdili odoberanie časopisu CB Brána na rok 2018. Predplatné je 21€.
  5. Blahoželáme bratovi Františkovi Kohútovi (75) a aj ostatným jubilantom a vyprosujeme pre nich Božie požehnanie. Pripájame slovo z Biblie: Ráč preto požehnať dom svojho služobníka, aby navždy trval pred tebou, lebo ty, Pán, Hospodin, si prehovoril. Nech tvoje požehnanie navždy sprevádza dom tvojho služobníka. 2 Sam 7,29
  6. V sobotu 11.11. bude v našom zbore konferencia modlitebného spoločenstva Lýdia v čase od 9:00 do 15:30. Téma je Danielova modlitba – modlitba, ktorá hýbe nebom a mení národy. Kázať bude Peter Prištiak, kazateľ CB z Hermanoviec nad Topľou. Prosím, svoju účasť potvrďte do 5.11. zapísaním sa na papier vo vestibule.
  7. Vo štvrtok 26.10. zomrel brat Bohumír Toušek, dlhoročný dirigent spevokolu Effatha a otec kazateľa Romana Touška.
  8. Máme možnosť využívať klubovňu, kde sa stretáva Volcano klub. Ak by niektorá skupinka mala záujem, prihláste sa u kazateľa Feketeho.