Oznamy z nedele 12.11.2017

  1. Ďakujeme tímu, ktorý pripravil konferenciu Viera v práci.
  2. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave konferencie modlitebného spoločenstva Lýdia.
  3. Tvorivé dielne pre ženy budú v pondelok 13.11.2017 o 17:30 v jedálni modlitebne. Tieto tvorivé dielne budú iné ako bežné. Budeme vyrábať veci ktoré pôjdu do burzy a z výťažku sa podporí Mozaika v Košiciach. Dátum burzy ešte spresnime. Pozývame všetky ochotne ženy aby prišli pomôcť pri vyrábaní na tvorivé dielne. Ti, ktorí sa na vyrábanie necítia alebo nebudú môcť prísť pomôcť, tak môžu pomôcť tým, že si na burze niečo kúpia a tým tento projekt podporia
  4. Budúcu nedeľu 19.11. o 10:00 budeme mať bohoslužbu pokánia spojenú s Večerou Pánovou.
  5. Prosím, aby ste dnes objednali odoberanie časopisu Brána na rok 2018 u brata Alberta Straku. Predplatné je 21€.
  6. Dávame možnosť pre skupinky využívať klubovňu, kde sa stretáva Volcano klub. Záujemcovia, prihláste sa u kazateľa Feketeho.
  7. Pozvánka z Relevantu: v utorok 21. novembra 2017 v čase od 16:00 do 18:30 do vynovených priestorov Klubovne PUZZLE na Svätoplukovej 12, kde budeme v spoločnosti opatrovateľov a opatrovateliek, ale aj všetkých, ktorí majú blízko k dobrovoľnej pomoci ľuďom, spoločne piecť oblátky. Viac na https://goo.gl/ir7zub