Oznamy z nedele 3.12.2017

  • Ďakujeme bratovi Davidovi Novákovi, predsedovi Rady CB v Čechách za jeho službu v sobotu aj dnes. Srdečne pozdravujeme v Rade CB aj v zbore Praha 13. Nech ťa Pán Boh žehná v tvojej službe!
  • Dnes slúži skupina pracovníkov besiedky spolu s niekoľkými deťmi v Mozaike Košice. Modlime sa za ich službu!
  • V utorok 5.12. bude o 17:30 stretnutie staršovstva zboru.
  • Vo štvrtok 7.12. bude o 18:00 kazateľ Fekete v Medzanoch.
  • Máme na predaj Chlieb náš každodenný aj Heslá na rok 2018 po 4,50€/kus.
  • Máme na predaj chronológiu histórie zboru za 2€, kúpou podporíte novovznikajúci zbor CB Mozaika v Košiciach.
  • Na Silvestra pripravujeme posedenie pri kapustnici. Kto by ste mali záujem prísť, prihláste sa zapísaním vo vestibule na papier.
  • Modlite sa za rodinu Lorincových: Vierku, Samka a Tinku