Oznamy v nedeľu 17.12.2017

  • V utorok 19.12. bude o 17:30 plánované stretnutie starších zboru.
  • V stredu 20.12. bude modlitebná chvíľa o 17:00 a biblická hodina o 18:00.
  • V piatok 22.12. bude o 17:00 nácvik detí na vianočnú slávnosť. Veľmi pekne prosíme rodičov, aby deti priviedli načas!
  • V piatok 22.12. budeme mať celozborový deň modlitieb a pôstu za duchovnú obnovu a prípravu k Večeri Pánovej. Večer o 17:00 sa stretneme k modlitbám. Pozývame aj rodičov detí, ktorí budú mať nácvik.
  • Budúcu nedeľu bude 4. adventná nedeľa a Štedrý deň. Bohoslužby budú o 10:00 a bude detská slávnosť. 
  • Na Silvestra pripravujeme posedenie pri kapustnici. Kto by ste mali záujem prísť, prihláste sa zapísaním vo vestibule na papier. Kto by mohol pomôcť s prípravou, resp. s upratovaním po ukončení stretnutia, zapíšte to na druhú stranu papiera, alebo nahláste Aďke Ildžovej. Ďakujeme!
  • Blahoželáme Helene Kohútovej, Ľudmile Ferenčíkovej a aj ostatným jubilantom a vyprosujeme pre vás Božie požehnanie. Pripájame slovo z Biblie: Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a hovorí ti: Neboj sa, ja ti pomáham. Iz 41,13
  • Aliančný modlitebný týždeň bude v Prešove od stredy 10.1. do 14.1.2018

Program na sviatky:

24.12. Nedeľa

10:00

Detská slávnosť

25.12. Pondelok

10:00

Slávnostné bohoslužby s Večerou Pánovou

27.12. Streda

 

Biblická hodina nebude

31.12. Nedeľa

10:00

Slávnostné bohoslužby

31.12. Nedeľa

18:00

Posedenie pri kapustnici

  1.1.   Pondelok

10:00

Slávnostné bohoslužby s Večerou Pánovou

  3.1.   Streda

 

Biblická hodina nebude