Oznamy v nedeľu 7.1.2018

  1. V pondelok 8.1. bude o 18:00 kazateľ Jurčo v rámci Aliančného modlitebného (AMT) týždňa v Medzanoch.
  2. V utorok 9.1. bude o 17:30 pravidelné stretnutie staršovstva.
  3. V stredu nebude biblická hodina, ale zapojíme sa do AMT.
  4. V rámci Aliančného modlitebného týždňa sa v Prešove budeme stretávať k modlitbám za deti. ...nie je vôľa vášho Otca v nebesiach, aby zahynul čo len jeden z týchto maličkých. Mat 18,14

Deň

Čas

Miesto

Téma

Káže

Streda 10.1.

17:30

ECAV,
Zborový dom Svätoplukova 11

Za deti, ktoré nepočuli evanjelium

Michal Lapčák

Štvrtok 11.1.

17:30

BJB
Námestie Kráľovnej pokoja 3

Za deti znevýhodnené

Peter Ruščin

Piatok 12.1.

17:30

AC
Námestie Kráľovnej pokoja 3

Za deti vystavené tlakom tohto veku

Ján Šolc

Sobota13.1.

17:00

CASD
Štefánikova 12

Za duchovnú výchovu
detí v rodine

Hanka Jurčová

Nedeľa14.1.

17:00

CB
Slovenská 34

Za zdravé rodinné prostredie
a láskyplné vzťahy

Ján Bakalár

Deti potrebujú naše modlitby!