Oznamy v nedeľu 4.3.2018

 1. Manželom Lukášovi a Tinke Katuščákovcom Pán Boh daroval dcéru Zunu. Srdečne blahoželáme a prajeme Božie požehnanie a múdrosť k výchove.
 2. Sestry Renatka Triščová, Marcelka Havrilová a Hanka Jurčová cestujú tento týždeň konferenciu Lydií do Írska. Modlime sa za ochranu na ceste a požehnanie v spoločenstve s ľuďmi z rôznych kontinentov.
 3. V utorok 6.3. bude o 17:30 plánované stretnutie staršovstva.
 4. Vo štvrtok 8.3. bude o 18:00 kazateľ Fekete v Orkucanoch.
 5. Pohreb brata Janka Nováka bude v piatok 9.3. v Anglicku v meste Reading, kde žil.
 6. V dňoch 5.3.-8.3 organizuje VBH evanjelizáciu na Prešovskej univerzite. Kázať bude  Peter Payne - doktor filozofie, evanjelista na univerzitách a pracovník VBH v USA aj so svojou manželkou Janet Payne. Prosíme o modlitby za evanjelizáciu.
 7. Po operácii žlčníka je v nemocnici brat Jaro Ferenčík.
 8. V sobotu 10.3. bude od 9:30 v Prešove konferencia Misie na Níle v Dvorane Evanjelického gymnázia.
 9. V nedeľu 11.3. bude v našej modlitebni o 16:00 premietanie muzikálového vystúpenia Pútnik. Tím mladých ľudí z Nemecka a Švajčiarska predstaví aj dnes aktuálny príbeh o nasledovaní Krista. Muzikál vznikol na základe knihy Johna Bunyana „Cesta Pútnika“. Zaznejú live piesne a členovia tímu budú rozprávať svoje svedectvá. Srdečne pozývame!
 10. Výročné členské zhromaždenie bude v nedeľu 18.3. popoludní.
 11. Pozývame vás k vyplneniu Dotazníka k preskúmaniu stavu zboru na Ceste obnovy „PULZ“. Link na vyplnenie si vyžiadajte u správcu zboru. Ďakujeme  tým, ktorí tak ho už vyplnili!
 12. Prihlasujte sa na zborový pobyt, ktorý bude od 9.7. - 14.7. v hoteli Studnička www.hotelstudnicka.sk pri Oravskej priehrade. Vo vestibule sú na stole informácie a prihlášky. Vyplnenú prihlášku so zálohou 20€/ na osobu odovzdajte Petrovi alebo Lucii Čintalanovcom do 18.3.
 13. Pozývame na 15. ročník celoslovenského pobytu seniorov, ktorý sa uskutoční v horskom hoteli Repiská, v Demänovskej doline pod Chopkom v dňoch 10.06.-17.06. Cena za pobyt je 185€. Prihlasujte sa u Vierky Mitaľovej do 4.3. spolu so zaplatením zálohy 50€.