Oznamy v nedeľu 16.9.2018

  • Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zúčastnili a zapojili do kajúcej bohoslužby, ktorá bola minulú nedeľu. Spevákom, ktorí slúžili piesňami, ale aj zúčastneným, pretože práve vašou hojnou účasťou ste vyjadrili ľútosť nad protižidovskými postojmi, ale aj túžbu aby sa to nezopakovalo a aby Židia mohli uveriť, že Pán Ježiš je Mesiáš.
  • V noci zo štvrtka na piatok zomrela sestra Márie Hrbková. Pohreb bude dnes popoludní o 13:00 v našej modlitebni. Namiesto kvetinových darov môžete prispieť na sociálno-misijný fond Cirkvi bratskej v Prešove.
  • Dnes nebude plánované zhromaždenie v Medzanoch, ale presúvame ho na nedeľu 23.9. o 15:00.
  • Ďakujeme všetkým, ktorí sa aj tento týždeň zapojili do prác na rekonštrukcii vstupu do modlitebne!
  • Prosíme, aby ste ospravedlnili pre stavebné úpravy dočasne znížený komfort pri vstupe do modlitebne. Zároveň vás chceme upozorniť, že nefungujú zvončeky, tzn., že ak aj prídete do modlitebne musíte kontaktovať kazateľa telefonicky. Ďakujeme za porozumenie.
  • Pozývame vás na 20. konferenciu Lýdií, ktorá bude v dňoch 19.10.-20.10.2018 v našej modlitebni. Program bude v piatok od 17:00 do 19:00 a v sobotu od 9:00 do 15:00. Téma konferencie je: Cesta domov.
  • Dávame do pozornosti, že v sobotu 27.10. bude od 15:00 do 19:00 ďalší seminár s Tomášom Grulichom z cesty obnovy, ktorý bude zameraný na učenícky a misijný štýl. Účasť nás všetkých je žiadúca.
  • Každú nedeľu sa hrá od 17:00 volejbal v telocvični EKG (alebo vonku). Záujemcovia, prihláste sa u Palyho Biroša 0907 666 519, alebo Darka Poljaka 0902 677 844.