Oznamy v nedeľu 30.9.2018

  • Dawson Jones, ďakujeme za tvoju trojdennú službu v našom zbore, pozdravujeme bratov a sestry v zbore v Nitre!
  • V pondelok 24.9. zomrela sestra Zlatka Balážová, pohreb bude mať v pondelok 1.10. o 13:00 v dome smútku na mestskom cintoríne v Prešove. Prosíme o pomoc pri obsluhe na pohostení po pohrebe!
  • Ďakujeme všetkým, ktorí sa aj tento týždeň zapojili do prác na rekonštrukcii vstupu do modlitebne!
  • Prosíme, aby ste ospravedlnili pre stavebné úpravy dočasne znížený komfort pri vstupe do modlitebne. Zároveň vás chceme upozorniť, že nefungujú zvončeky, tzn., že ak aj prídete do modlitebne musíte kontaktovať kazateľa telefonicky. Ďakujeme za porozumenie.
  • Pozývame vás na 20. konferenciu Lýdií, ktorá bude v dňoch 19.10.-20.10.2018 v našej modlitebni. Program bude v piatok od 17:00 do 19:00 a v sobotu od 9:00 do 15:00. Téma konferencie je: Cesta domov.
  • Dávame do pozornosti, že v sobotu 27.10. bude od 15:00 do 19:00 ďalší seminár s Tomášom Grulichom z cesty obnovy, ktorý bude zameraný na učenícky a misijný štýl. Účasť nás všetkých je žiadúca.