Oznamy v nedeľu 21.10.2018

  • Minulý týždeň sme boli spolu s Hankou na Ukrajine v Svalyave a priniesli sme pozdravy, dnes tu máme návštevu zo Svalyavy a Vinohradova, posielame pozdravy do ich zborov.
  • Včera sme mali v našom zbore konferenciu Lýdií, všetkým, ktorí sa podieľali na jej príprave a realizácii patrí srdečné poďakovanie!
  • Dnes budeme mať po bohoslužbách členské zhromaždenie, ktoré by malo zvoliť volebnú komisiu k príprave volieb staršovstva na Výročnom členskom zhromaždení 24.3.2019.
  • V utorok 23.10. bude v Košiciach seniorátne stretnutie kazateľov.
  • V piatok 26.10. máme celozborový pôst za duchovnú obnovu zboru a prípravu na Večeru Pánovu. Spoločné modlitebné stretnutie nebude.
  • V sobotu 27.10. bude od 15:00 do 19:00 seminár s Tomášom Grulichom usporiadaný v rámci cesty obnovy: Učeníctvo - osobná obnova a posvätenie v spoločenstve s druhými. Obnova zboru nie je možná bez duchovnej obnovy jednotlivcov. Dôraz na osobnú obnovu však v sebe môže skrývať pascu individualizmu. Má sa naozaj obnovovať iba každý sám? Sme pri osobnej duchovnej obnove odkázaní len sami na seba? Akú úlohu v obnove jednotlivcov a v posvätení hrá spoločenstvo s druhými? Na tieto otázky budeme hľadať odpoveď na seminári. Prosím, aby ste sa na papier vo vestibule zapísali tí, ktorí sa zúčastníte seminára.
  • V nedeľu 28.10. máme o 10:00 slávnosť poďakovania za úrody spolu s vysluhovaním Večere Pánovej.