Oznamy v nedeľu 4.11.2018

  • V pondelok 5.11. budeme mať o 19:00 v našej modlitebni ekumenický Večer modlitieb a chvál za komunálne voľby, ktoré budú v sobotu 10.11. Srdečne pozývame k modlitbám!
  • V utorok 6.11. o 17:30 bude plánované stretnutie staršovstva zboru.
  • Vo štvrtok 8.11. bude kazateľ Jurčo o 18:00 v Medzanoch.
  • Budúcu nedeľu 11.11. bude u nás kázať brat kazateľ Pavol Halža.
  • Pán Boh povolal do večnosti dňa 1.11. brata Michala Šalantaya vo veku 83 rokov. Večerná modlitebná pobožnosť bude dnes o 17:00 v modlitebni CB, Dlhá 80. Pohreb bude v pondelok 5.11. o 14:00 v Dome smútku na mestskom cintoríne vo Vranove n/Topľou.
  • Od budúcej nedele bude besiedka začínať o 10:00 spoločným spevom v jedálni. Ďakujeme rodičom za podporu a včasný príchod!
  • Ďakujeme všetkým, ktorí sa aj tento týždeň zapojili do prác na rekonštrukcii vstupu do modlitebne!
  • Máme na predaj detské piesne na CD: Detský ostrov 2, autor Erik Stupka & skupina. Cena je 10€.
  • V ponuke máme knihy z Porta libri na objednanie, či predaj.