Oznamy v nedeľu 14.4.2019

 • Na stredu 17.4. vyhlasujeme celozborový deň pôstu a modlitieb. Je to súčasť prípravy na Veľkonočné sviatky, Večeru Pánovu a osobnú duchovnú obnovu. Večer o 18:00 sa stretneme k modlitbám!
 • Na Veľký Piatok 19.4. bude zhromaždenie o 10:00
 • Na Veľkonočnú nedeľu 21.4. bude zhromaždenie s vysluhovaním Večere Pánovej o 10:00. Deti, ktoré budú vystupovať majú nácvik o 9:15.
 • sobotu 27.4. organizujeme seniorátne stretnutie seniorov.Stretnutie bude od 10:00 do cca 15:00. Pripravíme obed, program. Záujemcovia, zapíšte sa na papier vo vestibule.
 • Pozvanie staršovstva. Pán Ježiš ako Hlava Cirkvi bdie nad svojimi zbormi. Povzbudzuje ich, napomína a ukazuje im smer - cestu, ktorou sa majú vydať. Čo je dobré - zachovávať, čo je zlé - opustiť. Za uplynulé tri roky sme sa snažili nastaviť si zrkadlo a rozpoznávať odkiaľ ideme a kde sa nachádzame. Je čas sa pozrieť smerom dopredu a premýšľať nad tým, kam chceme ako spoločenstvo ísť, s vedomím, že našim cieľom je cesta osobného posvätenia a sebavydania Bohu a zároveň živé spoločenstvo plné Ducha. Chceme sa rozprávať o tom, ako to má vyzerať v praxi, v našom spoločenstve.
  Pozývame vás na zborové stretnutie, ktoré bude v stredu 8.5.2019 od 10:00 do cca 18:00 kde by sme mali SPOLOČNE začať hľadať cestu dopredu. Prosíme, rezervujte si čas na toto stretnutie!
  Budeme sa zaoberať SILOU nášho spoločenstva - pripomenieme si svedectvá o Božej dobrote z minulosti a súčasnosti.
  Po druhé, mnohí z nás majú svoj duchovný SEN o budúcnosti pre našu zborovú rodinu, naše spoločenstvo. Chceme sa o nich rozprávať.
  Do tretice budeme pred Pánovou tvárou hľadať SMER pre naše spoločenstvo vychádzajúci z týchto snov a z rozpoznávania, čo chce Boh konať medzi nami a v Prešove. Nech sa Božie myšlienky a cesty stanú našimi. Tešíme sa na vás a prosíme o registráciu na papieri vo vestibule, alebo cez http://bit.do/ePguD.
 • Únia DM pripravuje Celocirkevný tábor pre deti od 6 do 12 rokov. Čas: od 28.7. do 4.8. Miesto: hotel Lomnistá, Jasenie. Cena 110€. Prihlasujte sa do 15.5. cez web, alebo u vedúcich v besiedke. Registrácia: http://bit.do/ePfHC