Oznamy v nedeľu 15.12.2019

  • Minulú nedeľu sa na účelovej zbierke pre postihnutých výbuchom plynu v paneláku na Mukačevskej 7 vyzbieralo takmer 3 000€. Pokiaľ by ste ešte chceli prispieť môžete svoj príspevok vložiť do pokladničky vo vestibule, alebo na účet zboru SK45 0900 0000 0000 9628 5564 s variabilným symbolom 6122019. Staršovstvo sa bude zaoberať správnym a účelovým nakladaním s vyzbieranými peniazmi
  • Nácvik besiedky na detskú slávnosť bude v sobotu 21.12. o 15:30 a v nedeľu o 9:00. Detská slávnosť bude v nedeľu 22.12. o 10:00.
  • Zuzka Roháčková má k dispozícii knihy, ktoré ste si objednali z Porta libry. Vyzdvihnite si ich a zaplaťte dnes.
  • Brat Albert Straka má na predaj čítanie na každý deň: Heslá 2020 a Chlieb náš každodenný. Obe publikácie stoja po 4,50€.