Bohoslužby od 25.4.2021

Od nedele 25.4. obnovujeme verejné nedeľné bohoslužby. Podľa nariadenia vlády môže byť v modlitebni zhromaždených celkovo 35 ľudí (do tohto počtu sa nezarátavajú deti do 10 rokov) pri zachovaní 2m odstupoch - miesta na sedenie budú vyznačené sedačkami. Samozrejmosťou je, že osoby z jednej domácnosti môžu byť spolu.
 
Je potrebné dodržiavať tieto opatrenia: 
mať nasadený respirátor, dezinfikovať si ruky, nepodávať si ruky a mať 2m odstupy. Niektoré opatrenia sú pre nás stále skúškou. Testy nie sú potrebné. Spievanie s respirátorom nie je limitované.
 
Pretože sme nemali možnosť prijímať Večeru Pánovu od novembra 2020, teda ani na Vianoce, Nový rok, či Veľkú noc, staršovstvo rozhodlo, že nasledujúce nedele chceme túto sviatosť poskytnúť. Aby všetci záujemcovia mali túto možnosť, je potrebné striedať účasť na bohoslužbách. Aby sme to zabezpečili, prosím, nahlasujte svoju účasť bratovi Vladovi Ferenčíkovi cez SMS (aj počet ľudí), alebo telefonátom na číslo: 0903 177 063. 
 
Besiedka pre deti bude online cez ZOOM od 9:00 ako doteraz.
Tešíme sa na spoločné stretnutie!