Oznamy v nedeľu 30.5.2021 - Svätá Trojica

Dnes večer o 19:00 sa stretneme k modlitbám cez ZOOM. Pripojte sa cez prihlasovacie údaje, ktoré používame v stredu.

V stredu o 18:00 sa stretneme cez ZOOM k premýšľaniu nad Bibliou. Do prázdnin sa takto budeme stretávať. Pokračujeme štúdiom z evanjelia podľa Marka 9,14-23. Uzdravenie posadnutého chlapca.

V piatok bude mať o 18:00 stretnutie klub dorastu - STARter.

V nedeľu bude besiedka o 8:30 cez ZOOM. 

V nedeľu 6.6. budú bohoslužby o 10:00. Prešovský okres je v oranžovom pásme, môžeme naplniť 25% kapacitu modlitebne, čo je v našom prípade do 125 ľudí. Kázať bude Martin Kačur a po bohoslužbách bude s ním rozhovor, staršovstvo ho pozvalo za kazateľa a správcu zboru. Jeho voľba bude v nedeľu 20.6. Srdečne pozývame.

Večera Pánova budúcu nedeľu nebude. V mesiaci jún ju budeme vysluhovať dva krát: 13.6. a 27.6.

Pokračujeme streamovaním cez YouTube. Odoberajte nás kanál.

Ak chcete prispieť, môžete tak urobiť na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2021, KS: 0558
Alebo použite QR Kód:

Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!