Oznamy v nedeľu 27.6.2021

Večera Pánová, ktorá bola plánovaná na túto nedeľu sa odkladá, zatiaľ na budúcu nedeľu 4.7. 

Besiedka má dnes o 14:00 výlet na Šarišský hrad.

V piatok 25.6. odišla k svojmu nebeskému Otcovi sestra Mária Kušnírová. Posledná rozlúčka sa uskutoční v pondelok 28. júna o 13:00 hod. v dome smútku na hlavnom cintoríne v Prešove. Rodine vyjadrujeme svoju úprimnú sústrasť.

V stredu o 18:00 bude cez ZOOM Premýšľame nad Bibliou. 

27.6. a 4.7. ešte bude nedeľná modlitebná chvíľa cez ZOOM, potom už bude letná prestávka. 

Pripomíname, že do 15.7. sa treba prihlásiť na dorastenecký pobyt.

Včera v sobotu 26.6. sa u nás uskutočnilo biblické vzdelávanie (prednostne Rómskych služobníkov).

Kazateľ Martin Kačur bol zvolený členským zhromaždením a teda staršovstvo bude pripravovať jeho príchod na leto 2022.

Šiesty člen staršovstva nebol členským zhromaždením zvolený a zároveň bolo odhlasované, že staršovstvo má pokračovať v súčasnom zložení. 

Kazateľ Martin Jurčo je po operácii oka. Je doma, má sa už lepšie, musí však oddychovať.

Staršovstvo prešovského zboru sa rozhodlo reagovať na mimoriadnu situáciu na juhu Moravy, ktoré bolo 24.6. postihnuté ničivým tornádom a vyhlásiť mimoriadnu účelovú zbierku na nedeľu 27.6. Vyzbierané finančné prostriedky budú zaslané na účet Diakonie CB v ČR, ktorá mapuje situáciu a ponúkla pomoc obciam v postihnutej oblasti. Prostriedky je možne okrem košíkov previesť aj pomocou IB na účet zboru SK45 0900 0000 0000 9628 5564 použitím VS 555, alebo cez priložený QR-kód:

 Dar pre Moravu.png