Oznamy v nedeľu 5.9.2021

Podľa zborového COVID automatu budeme mať tento týždeň za dodržiavania pandemických opatrení pre všetkých:

  • v utorok 7.9. o 18:00 stretnutie starších zboru s pracovníkmi s deťmi (besiedka)
  • v stredu 8.9. o 18:00 biblické štúdium
  • v nedeľu 12.9. o 10:00 bohoslužba
  • v nedeľu 12.9. o 10:00 spoločná besiedka

Vo štvrtok 9.9. bude o 10:00 ("Deň holokaustu a rasového násilia") spomienková akcia „NEZABUDNUTÍ SUSEDIA“ na Hlavnej ulici pred Mestským úradom v Prešove. Okrem Prešova sa zapojí aj ďalších 87 miest a obci SR. Pozývame.

Poďakujme Bohu za ochranu, odpočinok a šťastný návrat všetkých, ktorí boli počas leta na dovolenkách. 

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť priamou platbou na účet zboru. 

Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2021, KS: 0558
Alebo použite QR Kód:

Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!