Oznamy v nedeľu 10.10.2021

Od pondelka 11.10. ostáva okres Prešov ďalší týždeň v „1. stupni varovania“ – červená farba. Podľa zborového COVID automatu budeme mať nasledujúci týždeň akcie v modlitebni pre OTP (Očkovaní, Testovaní, po Prekonaní COVID-u). Maximálne môže byť prítomných na akcii 125 ľudí.

Prosíme o porozumenie a na vyzvanie sa preukážte potvrdením o očkovaní, testovaní, či prekonaní Covidu (max. 180 dní) službukonajúcemu bratovi. 

Respirátor a menný zoznam zúčastnených s telefónnym číslom sú povinné! Ďakujeme, že sa správate zodpovedne.

Program budúci týždeň:

  • v utorok o 18:00 prípravné stretnutie na 40. výročie posviacky modlitebne
  • v stredu o 18:00 biblické štúdium - záznam si môžete vypočuť cez podcast tu: shorturl.at/fDOW4 
  • v piatok o 18:00 dorast
  • v sobotu o 14:00 seminár o mentoringu
  • v nedeľu o 10:00 besiedka pre deti
  • v nedeľu o 10:00 bohoslužba

V nedeľu večer o 18:00 budú modlitby cez ZOOM.

Prosíme, ak chcete podporiť núdznych, urobte tak cez sociálny fond. Nedávajte im peniaze ani šatstvo. Ďakujeme!

Nedeľné bohoslužby streamujeme cez YouTube.
Biblické štúdium si môžete vypočuť ako podcast.
Odoberajte naše kanály.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť priamou platbou na účet zboru. 

Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2021, KS: 0558
Alebo použite QR Kód:

Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!