Pravidelné bohoslužby

Zbor Cirkvi bratskej v Prešove
Slovenská 34
  • nedeľa o 10:00
  • streda o 18:00

 

Vitajte na stránkach zboru Cirkvi bratskej v Prešove!

Sme spoločenstvom ľudí, ktorí veria v Ježiša Krista ako Božieho Syna a svojho Záchrancu, prijímajú Bibliu za meradlo viery, učenia. Sme otvoreným spoločenstvom, do ktorého môže ktokoľvek prísť a počuť biblické odpovede na najdôležitejšie životné otázky. Vidíme svoju úlohu vo vyznávaní kresťanskej viery, vo vedení ku tejto viere, vo vytváraní spoločenstva veriacich a v praktickej  pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú.

 

 

Perspektíva pre zbor na rok 2016:

Pozdvihnite ochabnuté ruky, upevnite podlomené kolená.
(Izaiáš 35:3)

 

Čítanie na každý deň Chlieb náš každodenný

Ekumenická Biblia online

Stiahnite si kázne vo formate mp3,  ktoré odzneli v našom zbore -  kliknite na:  Hlavné menu -  Kázne.