Pravidelné akcie

Zbor Cirkvi bratskej v Prešove
Slovenská 34
 • nedeľa
    10:00 pravidelné bohoslužby
 • streda
    9:30 mamičkovská skupina
    17:00 modlitebná skupinka
    18:00 biblická hodina
 • piatok
    18:00 STARter klub pre dorast a mládež

 

Vitajte na stránkach zboru Cirkvi bratskej v Prešove!

Sme spoločenstvom ľudí, ktorí veria v Ježiša Krista ako Božieho Syna a svojho Záchrancu, prijímajú Bibliu za meradlo viery, učenia. Sme otvoreným spoločenstvom, do ktorého môže ktokoľvek prísť a počuť biblické odpovede na najdôležitejšie životné otázky. Vidíme svoju úlohu vo vyznávaní kresťanskej viery, vo vedení ku tejto viere, vo vytváraní spoločenstva veriacich a v praktickej  pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú.

Biblický verš pre zbor na rok 2019:

Nehanbi sa teda za svedectvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa,
ale spolu so mnou znášaj utrpenie za evanjelium, posilňovaný Božou mocou.
(2 Tim 1,8)

 

Čítanie na každý deň Chlieb náš každodenný

Ekumenická Biblia online

Stiahnite si kázne vo formate mp3,  ktoré odzneli v našom zbore -  kliknite na:  Hlavné menu -  Kázne.