Cesta obnovy

Podnety k modlitbám za Cestu obnovy

Jeden deň v mesiaci,  vždy v piatok pred Večerou Pánovou pozývame ľudí zo spoločenstva k spoločným modlitbám a pôstu. Naším cieľom je podoprieť na modlitbách celý proces Obnovy a postupne pripraviť jednotlivé kroky. Odkedy sme sa začali v novembri minulého roka stretávať, modlili sme sa za seminár Veritas, kde sme sa snažili pozrieť pravde do očí, aký je náš zbor a kde máme smerovať, ak sa nechceme dostať do vážnej krízy. Vo väčšine sme sa zhodli na tom, že náš zbor je síce zabezpečený a navonok dobre funguje, ale treba urobiť veľa zmien, aby bol misijný a zdravý.

Čítať ďalej: Podnety k modlitbám za Cestu obnovy