kázne CB Prešov

Filter
Zobr. počet 
Názov Referencie Rečník Dátum Séria
Čisté srdce Matúš 5:8 Martin Jurčo 29. november 2020 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Blahoslavení milosrdní Matúš 5:7 Daniel Bán 22. november 2020 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Túžba po spravodlivosti Matúš 5:6 Martin Jurčo 15. november 2020 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Boh túži po tebe! Patríš mu? Pieseň 7:11
Jakubov 4:5
Ľubo Lorinc 08. november 2020 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Blahoslavení tichí Matúš 5:5 Martin Jurčo 01. november 2020 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Blahoslavení plačúci Matúš 5:4 Martin Jurčo 25. október 2020 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Blahoslavení chudobní v duchu Matúš 5:3 Martin Jurčo 18. október 2020 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Premena Ježišovým autoportrétom Matúš 5:1-12 Martin Jurčo 11. október 2020 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Kresťan v ťažkostiach alebo v zlých časoch Matúš 26:31-41 Bohdan Roháček 04. október 2020 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Služba novej zmluvy 2. Korintským 4 Daniel Bán 27. september 2020 Nedeľné kázne Stiahni Audio
O večeri Pánovej 1. Korintským 11:23-32 Martin Jurčo 20. september 2020 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Zachránení pohľadom na Krista 4. Mojžišova 21:4-9
Ján 3:13-21
2. Korintským 5:20-21
Ján Roháček 13. september 2020 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Premenení Kristom prijímame krst Ján 3:5-7
Galatským 4:28-5:1
Jeremiáš 13:23
Martin Jurčo 06. september 2020 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Spravodlivý Boh zjavuje svoju milosť Ján 8:1-11 Martin Jurčo 30. august 2020 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Požehnaný Boh, od vekov až na veky Žalmy 106:48 Ľubo Lorinc 23. august 2020 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Boh je ten, ktorý počuje 1. Mojžišova 16 Martin Kačur 16. august 2020 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Božia všadeprítomnosť Skutky 17:26-28 Daniel Bán 09. august 2020 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Él-Šadaj - Boh je Všemohúci 1. Mojžišova 17:1-6 Martin Jurčo 02. august 2020 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Neobyčajný Mesiáš žiada od nás, aby sme boli neobyčajní učeníci Matúš 11:1-19 Todd Patterson 26. júl 2020 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Myseľ Kristova Filipským 2:1-11 Pavel Raus 12. júl 2020 Nedeľné kázne Stiahni Audio