kázne CB Prešov

Filter
Zobr. počet 
Názov Referencie Rečník Dátum Séria
Zdroj našej identity, alebo na čom staviam dom svojho života 1. Petrov 2:4-8 Daniel Bán 13. január 2019 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Heuréka, to je viac ako internetový portál Ján 1:43-51 Martin Jurčo 06. január 2019 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Daj mi poznať svoju cestu 2. Mojžišova 33:1-6
2. Mojžišova 33:12-17
Martin Jurčo 01. január 2019 Stiahni Audio
Každodenný zápas viery Sudcov 2:21-3:4 Martin Jurčo 31. december 2018 Stiahni Audio
O Stratenej ovci Lukáš 15:1-7 Ľubo Lorinc 30. december 2018 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Radosť v Samárii Skutky 8:1-14 Daniel Bán 09. december 2018 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Skrytý význam letníc Skutky 1-2 Michal Kevický 02. december 2018 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Vrúcne sa milujte 1. Petrov 1:22-2:3 Daniel Bán 25. november 2018 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Odpustenie Matúš 18:21-35 Roman Neumann 18. november 2018 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Cirkev povolaná k oslave Boha Ján 15:1-9 Pavol Halža 11. november 2018 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Hovor, načúvam ti Jakubov 1:19 Martin Jurčo 04. november 2018 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Hnevajte sa ale nehrešte Efezským 4:26-27 Pavel Raus 31. október 2018 Stredajšie kázne Stiahni Audio
Vďakyvzdanie Tomáš Grulich 28. október 2018 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Na ceste obnovy Nehemiáš 1:1-11 Martin Jurčo 21. október 2018 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Boh nádeje, ľud nádeje Rimanom 15:13 Ľubo Lorinc 14. október 2018 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Povolanie k svätosti 1. Petrov 1:13-25 Daniel Bán 07. október 2018 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Ku stolu Zjavenie 3:14-22 Dawson Jones 30. september 2018 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Posledné chvíle s Elizeom 2. Kráľov 13:14-21 Martin Jurčo 23. september 2018 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Verný Bohu za každých okolností 2. Kráľov 8:7-15 Martin Jurčo 16. september 2018 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Evanjelium a šťastie v živote človeka 1. Petrov 1:3-9 Daniel Bán 09. september 2018 Nedeľné kázne Stiahni Audio