Nežime minulosťou. Päť myšlienok z kazne B.Beneša.

Dátum:
14. december 2008
Series:
Rečník:
Length:
19:55:00
Sermon Notes:

Piesne z KS: 437, 444, 445 Zabúdať na minulosť – ísť dopredu s Pánom Ježišom!      Daniel Jurčo 14.12.2008

Čítanie: Ef ž.1-4                                     Filip 3.12-14                                                     krst Tomáš Beňa

 

Máme 3. adventnú nedeľu, jej tretie svetlo symbolizuje náuku Božieho Slova, ako žiť podľa Biblie.

 

Úvod:

Raz sa na dlhý čas stratil z Božieho ľudu Boží zákon, nebolo ho.

Až za kráľa Joziáša, ktorý začal kraľovať ako 8 ročný a kraľoval 31 rokov, 2Par.34.1-3.

Raz sa na celé storočia z cirkvi „stratila“ Biblia, držali ju katolícki kňazi, bola v cudzom latinskom a nezrozumiteľnom jazyku. Ľud ju nemohl čítať. Vďaka Bohu, že my ju máme dnes v rukách! Božie Slovo sa vrátilo späť ku Božiemu ľudu. Nech je ono aj pri nás!

V 2.Paralipomenon čítame o piatich veľkých reformáciach.

Aza: 14-16, Jozafat: 17-20, Joas: 22.10-24.27, Ezechiáš: 29-32, Joziáš: 34-35.

2 Paralipomenon je knihou, ktorá je plná pohybu, králi sa striedajú v priestore, ľud je v pohybe: buď sa odvracia od Boha a hľadá modly alebo je na ceste späť k Bohu.

Čo je hlavnou témou Biblie

SZ - Stvorenie sveta, vyvolenie a dejiny Izraela, zasľúbenie Mesiáša.

NZ - Život Pána Ježiša, vznik cirkvi.

Hlavnou témou Biblie je zvesť o Pánovi Ježišovi.

 

 

Zabúdať na minulosť – ísť dopredu s Pánom Ježišom!

Päť bodov z kázne Bohuslava Beneša, predsedu RCB, pripomienka 100 rokov od jeho narodenia.

Mnohí máme spomienky, nemusia byť len smutné. Ale mámé spomienky na krásne chvíle a na úspechy, na Božie požehnanie.  Ak chceme dobre ísť ku cieľu, my ktorí patríme Kristovi, my máme zabúdať aj na tie krásne chvíle života a nemáme žiť minulosťou.Sme vďační za všetko, čím nás Pán požehnal.

 

1. Keď sa vraciame stále do minulosti, stále si vytvárame svet spomienok, žijeme v nich, to je nereálny svet.

Tzn. chceme uniknúť dnešku. Tzn. nechceme akceptovať prítomnosť, ktorá je pre nás nepríjemná.

Človek nerád vidí veci, ktoré ho rozhorčujú, provokujú, ponižujú. Preto sa chce dostať do iného sveta.

Spomínanie na minulosť môže spôsobiť, že dnes nevidíme, ako Boh pôsobí, tzn. môžeme prísť o Božie požehnanie.

Ilustrácia: SZ Izrael vyšiel z otroctva Egypta do slobody, nevideli, čo Boh robí dnes s nimi, aké zázraky.

Mnohé egyptské spôsoby im ostali v mysli, boli reptáci, spomínali na dostatok mäsa, ... Pritom Egypt bola krajiny tmy.

 

2. Ten ,kto žije v minulosti, ten uviazol na plytčine, jeho život sa zastavil, nevidieť duchovný pregres.

Dnes treba vidieť nové pravdy z Písma, mať nové zjavenia. Keď Pán Boh umožní svojim verným nový pohľad do duchovných vecí Božieho slova a Božieho kráľovstva, to je zvláštna Božia milosť.

 

3. Ak žijeme minulosťou, to je znamenie, že nie sme schopní svedectva o  Pánovi Ježišovi Kristovi, neprivádzame nových pre Krista! Povedz: koho si priviedol k Pánovi Ježišovi za posledných 10 rokov?

Kto žije minulosťou, ten nemá moc na svedectvo. Ide o nové, dnešné čerstvé svedectvo! Neodkazujme len na to,

Čo bol pred 10-25-50 rokmi, ale povedzme o tom, ako Pán Boh zasiahol dnes!

Božie Slovo hovorí dnes s novými pravdami. Moc k svedectvu dostáva ten, kto má spojenie s Pánom Ježišom a cirkvou. Kto toto spojenie prerušil a neslúži. Ten sa točí len okolo seba. Nič sa nezmení, všetko stane tak, sko sme to zakonzervovali pred 25 rokmi. Evanjelium stále pôsobí so svojou mocou aj dnes, objavme to!

 

4. Ak žijeme minulosťou, modlitby zvädli, čítanie Božieho Slova upadlo.  Známy George Mueller v Bristole sa staral o siroty. Mal veľké úlohy, musel sa starať o druhých. Pán mu odpovedal na jeho zápas. Ten, kto sa modlí, verí, počúva, pracuje, ten počíta s Pánom každý deň, ten získava nové skúsenosti, ten sa nevracia späť.

Pán Boh je tak bohatý, veľký, štedrý, že pripravuje nové nádherné udalosti, preto nie je dôvod dívať sa späť.

 

5. Ak žijeme minulosťou, ukazuje na to, že Pán Ježiš Kristus nie je priorita č. 1, ale jeho vlastná samospravodlivosť.

Apoštol Peter nehovoril o skúsenosti, ako chodil po vode. Lazar nehovoril o skúsenosti, ako vstal z hrobu.

Obaja, Peter a Lazar, tie skúsenosti nechali stranou, boli síce dôvodom na vďačnosť a na svedectvo o Kristovi.

Ale celú svoju pozornosť zamerali na konanie Božej vôke pre svoj dnešok.

Ak mám spojenie s Pánom Ježišom, treba o tom svedčiť dnes, nie o tom, čo bolo včera. Ak hovoríme o Kristovi,

ľudia smú vidieť Božiu lásku, Božiu milosť, Božie zľutovanie a odpustenie.

Pán nám dáva nové zmocnenie, novú nádej, novú milosť.

Apoštol Pavol mohol mať pocit viny z minulosti: súhlasil s kameňovanm Štefana, strážil rúcha tých, ktorí kameňovali.

Každý z nás sa hanbí za niečo, čo kedysi urobil. Ale máme nádej v Kristovi, skrze Neho môžeme zabúdať na to zle, je nám odpustené. Vďaka Pánovi za to!

Aplikácie

Získať vzťah k Božiemu Slovu

1. Zjesť Božie Slovo.

V Biblii boli ľudia, ktorí jedli knihy: Apoštol Ján podľa Zjav 10.9 má jesť Božie Slovo. Prorok Jeremiáš 15.16 zjedol Božie slová. Akt jedenia knihy to znamená čítanie, hľadanie zmyslu textu.

2. Zariadiť sa podľa Božieho Slova. Biblia sa stať súčasťou nášho vnútra, má sa preniesť do tkaniva nového života.

Ž 1.1-2 Blahoslavený človek, ktorý si obľúbil Hospodinov zákon, o ktorom premýšľa dňom i nocou.

Mt 517-20 Pán Ježiš Kristus v kázni na vrchu povedal, že prišiel naplniž zákon a nie ho zrušiť.

V TV na CT2 21.12.08 o 20.00 v nedeľu bude relácia o Biblii.

Apoštol Pavol Žid 4.12 hovorí, že Božie Slovo je živé, ostré.

 

Prosíme Pána,

aby nám odpustil, že Božie Slovo nečítame, aby sme sa ním sýtili, aby sa stalo súčasťou našeho života,

nech Božie Slovo je je len informácia, ale aby sa dostalo do našeho vnútra, tzn. zariadiť sa podľa neho na každý deň!

 

Pán Boh v Biblii hovori, že Jeho slovo je sladšie než med, Ž 119.103.

Bojme sa toho, aby sme sa nevyhýbali Božiemu Slovu!

Chceme byť nielen posluchačmi Božieho Slova, ale aj činitelia, Jk 1.22, chceme sa zariadiť podľa Božieho Slova.

Modlime sa za to, aby sme vedeli poslúchaž príkazy z Božieho Slova!

Prijímajme Božie Slovo, reagujme na neho tak, že sa podľa neho podobáme na Pána Ježiša Krista, keď chodíme v jeho šľapajach.

Filip 3.12-14
Player needs JavaScript turned on.