Dan 2.20-23, Ž 126, J 8.30-38

Dátum:
15. november 2009
Series:
Rečník:
Length:
40:39:00
Sermon Notes:

A: Slovo proroka Daniela, Dan2.21:

Boh mení časy, On zosadzuje a ustanovuje kráľov.

B: Ako to bolo za totality?

C: Ako žila cirkev, CB za totality?

D: Ako je tomu po roku 1989?

E: Ž 126: Hospodin vyslobodil zajatých z Babylona,

    Hospodin pôjde s vyslobodenými v novom období.

    Pán Ježiš nás vyslobodzuje z otroctva hriechu!

Záver: Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev, 1Pt 4.16.

Cirkev v slobode a v neslobode.
Player needs JavaScript turned on.