kázne CB Prešov

Filter
Zobr. počet 
Názov Referencie Rečník Dátum Séria
Modlitba z kraja vesmíru Greg Goulart 02. október 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Milosrdenstvo Lukáš 10:25-37 Martin Jurčo 25. september 2016 Zdravý misijný zbor Stiahni Audio
Poslaní Matúš 28:18-20 Ľudo Fekete 18. september 2016 Zdravý misijný zbor Stiahni Audio
Ďakujem mám dosť Filipským 4:9-11 Ľudo Fekete 11. september 2016 Zdravý misijný zbor Stiahni Audio
Jedinečná kniha Žalmy 119:9-24
Ján 5:36-47
Martin Jurčo 04. september 2016 Zdravý misijný zbor Stiahni Audio
Burčiak má silu vytlačiť štupel Marek 2:18-22 Martin Jurčo 28. august 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Slnko sa netočí okolo Zeme 1. Samuelova 13:1-14
Filipským 2:6-11
Ľudo Fekete 21. august 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Kto riadi svet? Izaiáš 45:5-7
1. Korintským 29:10-17
Ján 3:16-17
Žalmy 99:1-3
Daniel Jurčo 14. august 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Apoštol Pavol ako služboník 1. Korintským 4:1-8 Michal Lapčák 31. júl 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Letmý pohľad na koniec Haggeus 2:20-23 Ľudo Fekete 24. júl 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Nestačí sa viezť Haggeus 2:10-19 Ľudo Fekete 17. júl 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Zrkadlá našej viery Lukáš 7:36-50 Martin Jurčo 10. júl 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Nepohŕdaj malými začiatkami Haggeus 2:1-9 Ľudo Fekete 03. júl 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
V Božej škole nie sú prázdniny 1. Mojžišova 49:8-12 Martin Jurčo 26. jún 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Pouvažujte o svojích cestách Haggeus 1:1-11 Ľudo Fekete 19. jún 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Chlieb náš každodenný Matúš 6:11 Rastislav Betina 12. jún 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Vstúpiť do paradoxu 10. jún 2016 Noc kostolov Stiahni Audio
Vystúp z priemernosti Micheáš 4:1-14 Ľudo Fekete 05. jún 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Ducha neuhášajte 1. Tesalonickým 5:19-22 Juraj Kohút 29. máj 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
O dôvere Ján 8:1-11 Ľudo Fekete 22. máj 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio