kázne CB Prešov

Filter
Zobr. počet 
Názov Referencie Rečník Dátum Séria
Ducha neuhášajte 1. Tesalonickým 5:19-22 Juraj Kohút 29. máj 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
O dôvere Ján 8:1-11 Ľudo Fekete 22. máj 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Jednota v Duchu Efezským 4:1-16 Tomáš Grulich 15. máj 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Veďme... Slúžme... Modelujme... Efezským 3:14-4:16 Ervin Mittelmann 13. máj 2016 Slávnosti Stiahni Audio
Viera našich matiek 2. Timoteovi 1:3-5 Martin Jurčo 08. máj 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Evanjelium pre služobníkov 2. Timoteovi Bohdan Roháček 01. máj 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Príbeh o milosti 1. Korintským 15:10 Martin Jurčo 24. apríl 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Prečo neviem prečo? Kazateľ 3:11-14 Ľudo Fekete 17. apríl 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Zápas o posvätenie Martin Jurčo 10. apríl 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Môj Boh je väčší! Ale dokedy? 1. Mojžišova 14:1-4
Micheáš 7:7-8
Žalmy 63:4-5
Ľudo Fekete 03. apríl 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Veľkonočná nedeľa: Ježiš je vzkriesený Martin Jurčo 27. marec 2016 Slávnosti Stiahni Audio
Nahá pravda o kríži Marek 15:22-41 Ľudo Fekete 25. marec 2016 Slávnosti Stiahni Audio
Zelený štvrtok: Nasleduj Ježiša na ceste kríža Martin Jurčo 24. marec 2016 Slávnosti Stiahni Audio
Ježiš v súdnej sieni Marek 14:53-65 Martin Jurčo 20. marec 2016 40 dní s Bibliou Stiahni Audio
Zápasiaci Ježiš Marek 14:32-42 Ľudo Fekete 13. marec 2016 40 dní s Bibliou Stiahni Audio
Peter zomiera ilúziám Marek 14:26-72 Martin Jurčo 06. marec 2016 40 dní s Bibliou Stiahni Audio
Ježiš je hostiteľ Marek 14:12-26 Martin Jurčo 28. február 2016 40 dní s Bibliou Stiahni Audio
Pomazaný kráľ zasahuje Marek 14:3-9 Ľudo Fekete 21. február 2016 40 dní s Bibliou Stiahni Audio
Štyri moci lásky 1. Korintským 13:1-3
Ján 8:8-11
Ján 3:16
Ervin Mittelmann 14. február 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
O manželstve Tibor Máhrik 10. február 2016 Prednášky, diskusie Stiahni Audio