kázne CB Prešov

Filter
Zobr. počet 
Názov Referencie Rečník Dátum Séria
Taktiky nepriateľa: majster zvádzania Matúš 4:1-11 Ľudo Fekete 20. november 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Taktiky nepriateľa: falošní nepriatelia 1. Kráľov 12:1-19 Ľudo Fekete 13. november 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Pohľad vpred 2. Kráľov 2:1-18 Tibor Máhrik 06. november 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Vízia uctievania Žalmy 73:25-28 Martin Jurčo 30. október 2016 Zdravý misijný zbor Stiahni Audio
Správcovia nebeského daru Rimanom 12:1-8
Matúš 25:14-30
Ľudo Fekete 23. október 2016 Zdravý misijný zbor Stiahni Audio
Ježiš Kristus - prototyp moderného lídra Lukáš 22:24-34 Ľudo Fekete 16. október 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Príťažlivé spoločenstvo Ján 17:9-23 Martin Jurčo 09. október 2016 Zdravý misijný zbor Stiahni Audio
Modlitba z kraja vesmíru Greg Goulart 02. október 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Milosrdenstvo Lukáš 10:25-37 Martin Jurčo 25. september 2016 Zdravý misijný zbor Stiahni Audio
Poslaní Matúš 28:18-20 Ľudo Fekete 18. september 2016 Zdravý misijný zbor Stiahni Audio
Ďakujem mám dosť Filipským 4:9-11 Ľudo Fekete 11. september 2016 Zdravý misijný zbor Stiahni Audio
Jedinečná kniha Žalmy 119:9-24
Ján 5:36-47
Martin Jurčo 04. september 2016 Zdravý misijný zbor Stiahni Audio
Burčiak má silu vytlačiť štupel Marek 2:18-22 Martin Jurčo 28. august 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Slnko sa netočí okolo Zeme 1. Samuelova 13:1-14
Filipským 2:6-11
Ľudo Fekete 21. august 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Kto riadi svet? Izaiáš 45:5-7
1. Korintským 29:10-17
Ján 3:16-17
Žalmy 99:1-3
Daniel Jurčo 14. august 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Apoštol Pavol ako služboník 1. Korintským 4:1-8 Michal Lapčák 31. júl 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Letmý pohľad na koniec Haggeus 2:20-23 Ľudo Fekete 24. júl 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Nestačí sa viezť Haggeus 2:10-19 Ľudo Fekete 17. júl 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Zrkadlá našej viery Lukáš 7:36-50 Martin Jurčo 10. júl 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio
Nepohŕdaj malými začiatkami Haggeus 2:1-9 Ľudo Fekete 03. júl 2016 Nedeľné kázne Stiahni Audio