Oznamy v nedeľu 10.3.2019

  • Informačné členské zhromaždenie v nedeľu 10.2. ukázalo, že sú ešte otázky, ktoré sa dotýkajú procesu zakladania ZŠ Narnia, ktoré ostali nezodpovedané. Preto sme sa rozhodli, že chceme dnes o 17:00 pokračovať spoločnou diskusiou v troch oblastiach: Prečo kresťanská škola, Model fungovania školy a Ako sa môžeme zapojiť do tohto projektu. Pozývame všetkých, ktorí máte záujem viac sa dozvedieť a povedať svoje podnety ku zriadeniu školy. Chceme hovoriť o všetkých otázkach, ktoré sú dôležité tak, aby ste na Výročnom členskom zhromaždení mohli rozhodnúť o tom, či pôjdeme ako zbor spoločne do tohto misijného projektu.
  • Vo štvrtok 14.3. bude o 18:00 kazateľ Jurčo v Orkucanoch.
  • V nedeľu 24.3. bude po dopoludňajších bohoslužbách s Večerou Pánovou a spoločným obedom o 13:00 Výročné členské zhromaždenie.