Oznamy v nedeľu 7.4.2019

  • Deti budú až do Veľkej noci začínať besiedku spoločným spevom v jedálni.
  • Dnes večer bude o 18:00 posledný evanjelizačný večer PRE TEBA 2019. Program bude prenášaný z Kultúrneho domu v Liptovskom Hrádku do veľkej zasadačky Biskupského úradu Východného dištriktu, Staré kolégium, Hlavná 137, Prešov. Ste srdečne pozvaní!
  • V utorok 9.4. bude stretnutie nového staršovstva zboru o 18:00.
  • V piatok večer a v sobotu celý deň bude v našej modlitebni kurz Detskej misie zameraný na vzdelávanie učiteľov besiedky.
  • Tento týždeň (3.4.) sa malo Mestské zastupiteľstvo vyjadriť pre Ministerstvo školstva k zaradeniu Cirkevnej základnej školy Narnia do siete škôl. MsZ však nedalo súhlas, aby CZŠ Narnia bola v priestoroch ZŠ Važecká. Tím pre zakladanie školy pokračuje v hľadaní vhodných priestorov, prosíme o vaše modlitby!
  • V sobotu 27.4. organizujeme seniorátne stretnutie seniorov.Stretnutie bude od 10:00 do cca 15:00. Pripravíme obed, program. Záujemcovia, zapíšte sa na papier vo vestibule.