Oznamy v nedeľu 21.4.2019

  • Kazateľ bude v utorok 23.4. o 18:00 na zhromaždení v Orkucanoch.
  • V utorok 23.4. bude od 9:00 brigáda – stavanie lešenia. Kto môže prísť na brigádu, nech sa prihlási u Jara Ferenčíka. Ďakujeme!
  • Vo štvrtok 25.4. bude kazateľ o 18:00 na zhromaždení v Medzanoch.
  • V sobotu 27.4. organizujeme seniorátne stretnutie seniorov. Stretnutie bude od 10:00 do cca 15:00. Pripravujeme obed a program. Záujemcovia, zapíšte sa ešte dnes na papier vo vestibule. Prosíme o koláče.
  • Budúcu nedeľu 28.4. bude na zhromaždení spievať niekoľko piesní spevokol Eben Ezer. Pripravujeme pre nich obed, tiež prosíme o koláče. Popoludní o 17:00 bude mať spevokol Eben Ezer koncert v židovskej synagóge. Srdečne vás pozývame!
  • Pozývame vás na zborové stretnutie, ktoré bude v stredu 8.5. od 10:00 do cca 18:00 kde by sme mali spoločne na modlitbách a v rozhovore hľadať odpoveď na otázku, ako by mal vyzerať zbor v budúcnosti. Prosíme, rezervujte si čas na toto stretnutie! Pripomenieme si svedectvá o Božej dobrote z minulosti a súčasnosti. Budeme sa zdieľať o našich snoch. A budeme hľadať smer pre naše spoločenstvo vychádzajúci z týchto snov a z rozpoznávania, čo chce Boh konať medzi nami a v meste Prešov. Nech sa Božie myšlienky a cesty stanú našimi. Tešíme sa na vás a prosíme o registráciu do 30.4.: http://bit.do/ePguD.
  • V piatok a sobotu dňa 10.-11.5. bude v našom zbore konferencia zborov CB v SR. V piatok 10.5. budeme mať o 19:00 spoločnú bohoslužbu s Večerou Pánovou, na ktorej budú ordinovaní 2 noví kazatelia a nová Rada CB bude skladať sľub. Srdečne vás pozývame! Konferencia cirkvi je v podstate slávnosť celej cirkvi na konkrétnom zbore.
  • Potrebujeme zabezpečiť ubytovanie pre cca 50 účastníkov. Premyslite si, koľkých by ste mohli zobrať na ubytovanie a budúcu nedeľu by ste to nahlásili Erichovi Lackovi. Tiež budeme zabezpečovať stravovanie delegátov. Prosíme opäť o koláče a zákusky. Ďakujeme za vašu ústretovosť a pohostinnosť!
  • Únia DM pripravuje Celocirkevný tábor pre deti od 6 do 12 rokov. Čas: od 28.7. do 4.8. Miesto: hotel Lomnistá, Jasenie. Cena 110€. Prihlasujte sa do 15.5. cez web, alebo u vedúcich v besiedke. Registrácia: http://bit.do/ePfHC