Oznamy v nedeľu 19.5.2019

  • Pán Boh si 15. mája povolal do večnosti sestru Máriu Kačovú. Pohreb bol v sobotu 18.5.2019 v Michaľanoch.
  • Tento týždeň bude prebiehať opäť akcia Milujem svoje mesto, ktorá sa prvý krát rozšírila na Milujem svoj kraj, tzn., že bude prebiehať vo viacerých mestách nášho kraja. Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa prihlásili a zapájate sa do organizácie a priebehu akcie. Zároveň vás všetkých pozývame na evanjelizačný koncert, ktorý bude v piatok 24.5. o 15:00 na pešej zóne ako ukončenie projektu Milujem svoje mesto.
  • V stredu na biblickej hodine bude mať Ľubo Lorinc kázeň na tému: „Jednota v rozdielnosti“. Budeme uvažovať o nutnosti jednoty v Bohu a zároveň ako sa Pán oslavuje pri našej rôznosti. Srdečne pozývame!
  • Vo štvrtok 23.5 bude o 18:00 zhromaždenie v Medzanoch.
  • V sobotu 25.5. o 17:00 bude stretnutie tímu smerovania zboru a starších zboru spolu s Tomášom Grulichom.
  • V nedeľu 26.5. bude o 10:00 kázať Tomáš Grulich a bude vysluhovaná Večera Pánova.
  • Máme obdobie maturít, modlite sa za našich maturantov: Lukáša Alexoviča, Timoteja Havrilu, Timoteja Jurču a Katku Lackovú.