Oznamy v nedeľu 2.6.2019

  • Brat kazateľ Jurčo slúži dnes vo Vranove n/Topľou.
  • Ďakujeme Pánu Bohu za našich maturantov, ktorí úspešne ukončili stredoškolské štúdium a im gratulujeme!
  • V utorok 4.6. bude o 18:00 stretnutie staršovstva zboru.
  • Pozývame k modlitbám, ktoré trvajú od sviatku Nanebovstúpenia do Letníc (30.5. 2019 do 9.6.2019) za prebudenie a duchovnú obnovu. Spojme sa k spoločným modlitbám za plnosť Ducha Svätého a Jeho pôsobenie medzi nami tak, že si každý večer od 20.00 - 21.00 hod. oddelíme čas na Božie Slovo, modlitby a chvály. Veríme, že nás Duch povedie a zjednotí v tom, čo je Jeho túžba medzi nami.