Oznamy v nedeľu 16.6.2019

  • Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy a realizácie dňa rodiny, ktorý sa uskutočnil včera v Hermanovciach n/T.
  • V utorok 18.6. bude o 18:00 zhromaždenie v Orkucanoch.
  • Vo štvrtok 20.6. bude o 18:00 zhromaždenie v Medzanoch.
  • Budúcu nedeľu nám bude slúžiť kazateľ Marián Cabadaj zo Žiliny.
  • Staršovstvo rozhodlo, že zriadi diakonickú skupinku, Kto by ste mali záujem pracovať v diakonickej skupine, prihláste sa do 30.6 u Ľuba Lorinca.