Oznamy v nedeľu 29.10.2019

  • Ďakujeme všetkým, ktorí prišli tento týždeň na brigádu! Vozil sa kameň, piesok a partia obkladačov položila kocky na prvej vstupnej terase.
  • Pozývame vás na druhý ročník konferencie Viera v práci s hlavnou témou: Slová sa musia stať telom. Konferencia sa znova uskutoční v hoteli Hutnik v Tatranských Matliaroch, 29.11-1.12.2019. Program, registráciu aj všetky informácie nájdete na webe: www.vieravpraci.sk. Registrácia je otvorená do 10.11.2019.
  • Lúčime sa s Lenkou Timkovou, ktorá sa sťahuje do Nitry. Pán Boh nech ťa sprevádza a žehná!
  • Evanjelizačno-misijný odbor pri Rade CB vyhlásil mesiac október za mesiac misie v CB, zoberte si prospekt z vestibulu. Pripravili materiál k našim modlitbám, prípadne podpore.
  • Pripravuje sa ďalší ročník Národného týždňa manželstva (február 2020). Ak by sa niekto chcel zapojiť do jeho prípravy, prihláste sa dnes u brata kazateľa. Ďakujeme!
  • Poslednú nedeľu v mesiaci október (27.10.) bude poďakovanie za úrody. Staršovstvo rozhodlo, že našu vďačnosť chceme prejaviť tým, že urobíme zbierku pre stavbu zborového domu v Žiline. Tento týždeň dostali už kolaudačné rozhodnutie, ale okrem pôžičiek, ktoré potrebujú dlhodobo splácať majú dlh 15.000€.