Oznamy v nedeľu 23.11.2019

  • Tento týždeň sme mali deň modlitieb a pôstu. Ušetrené peniaze za jedlo môžete dať na sociálny fond do novej pokladničky vo vestibule.
  • Včera bola v Českom Tešíme Spoločná konferencia CB Českej a Slovenskej republiky. Kazateľ Jurčo priniesol pozdravy.
  • V utorok 26.11. bude o 18:00 stretnutie staršovstva.
  • Na nedeľu 8.12. pripravuje staršovstvo Zborové popoludnie na tému „Naše deti“. Chceme sa rozprávať o našich deťoch, dorastencoch a o ich výchove. Kto má záujem zúčastniť sa zborového popoludnia, prosím, zapíšte sa na papier vo vestibule.
  • Konferencia Viera v práci s hlavnou témou: Slová sa musia stať telom sa uskutoční budúci víkend v hoteli Hutnik v Tatranských Matliaroch. Modlime sa za požehnanie konferencie, za Daniela Bána, jeho tím a za hlavného rečníka, ktorým je Steven Garber.
  • Dostali sme ponuku kníh na Vianoce z Porta libri. Pozrieť a objednať si ich môžete u Zuzky Roháčkovej ešte túto nedeľu.
  • Katka Roháčková vydala 3. upravené vydanie knihy Pole ružovej príťažlivosti, ktorá je na predaj.
  • Kto ste si objednali časopis Brána na rok 2020, svoje príspevky vo výške 22,50€ za predplatné dajte bratovi Albertovi Strakovi.
  • Podobne si môžete objednávať časopis Dialóg na rok 2020 u brata Petra Kailinga, predplatné je 22€.