Oznamy v nedeľu 5.1.2020

 • Nastávajúci týždeň budú v rámci Evanjelickej Aliancie modlitebné stretnutia. V Prešove budú modlitebné stretnutia:
  • 8.1. Streda o 18:00 v Cirkev bratská, káže Michal Lapčák BJB
  • 9.1. Štvrtok o 18:00 v Evanjelická cirkev a.v., káže Peter Ruščin AC
  • 10.1. Piatok o 18:00 v Apoštolská cirkev, káže Ján Šolc CASD
  • 11.1. Sobota o 17:00 v Cirkev adventistov siedmeho dňa, káže Martin Chalupka ECAV
  • 12.1. Nedeľa o 17:00 v Bratská jednota baptistov (ARCHA), káže Martin Jurčo CB
 • V Medzanoch bude každý večer od pondelka do piatku o 18:00 v kostole ECAV. V utorok 7.1. bude slúžiť kazateľ Jurčo a vo štvrtok pani farárka Ferijová.
 • Staršovstvo zboru si uvedomuje, že nežijeme v dobe, v ktorej je jednoduché podávať štafetu viery v Krista mladším generáciám. Vnímame, že mnoho z našich detí sa v procese dospievania stráca zo zborového života a máme obavy o to, či sa vo svojom živote usilujú hľadať Krista. Nemáme jasné recepty na to, čo s tým robiť, ale chceme sa o tom spoločne otvorene rozprávať. Chceli by sme preto 19.1. o 13:00 zvolať stretnutie návštevníkov zboru, kde by sme sa chceli spolu formou diskusie i premýšľaním nad Božím Slovom zamýšľať, čo môžeme ako zbor, ale aj jednotlivé rodiny s danou situáciou robiť. Pôjde o otvorené stretnutie pre všetkých s tým, že obzvlášť pozývame rodičov detí a pracovníkov s besiedkou a dorastom. Budeme sa snažiť zaobstarať aj starostlivosť o deti. 
 • Pozývame na 17. ročník celoslovenského pobytu seniorov, ktorý sa uskutoční v hoteli PLEJSY pri Krompachoch. Tohtoročný pobyt organizujeme v spolupráci so Slovenskou evanjelickou alianciou. Prikladáme niekoľko dôležitých informácií o konaní pobytu.
  • Termín konania: 21.06.2020 – 28.06.2020
  • Cena za pobyt: 200 € (8 dní / 7 nocí s plnou penziou a wellness)
  • Prihlasovanie a zaplatenie zálohy 100 EUR do: 28.02.2020
  • Kontaktná osoba u ktorej sa môžete prihlásiť je Vierka Mitaľová
  • Zálohy prosíme posielať na číslo účtu: SK75 1100 0000 0080 1308 4473 Do poznámky pre príjemcu uveďte svoje meno. V prípade neúčasti na pobyte zaplatená záloha nebude vrátená.

Prosíme, aby ste zobrali na vedomie niektoré akcie, ktoré sa uskutočnia v prvom polroku 2020:

 • 9.2. BEPO - Besiedkárske popoludnie
 • 12.2.-16.2. bude v priestoroch jedálne expozícia Biblie – od tabuľky ku knihe, ktorou nás budú sprevádzať Lapčákovci
 • 14.3. Zborový seminár o skupinkách s Tomášom Grulichom
 • 26.3.-28.3. Konferencia Máme čo zvestovať s profesorom D. A.  Carsonom na tému Evanjelium, jadro kresťanstva
 • 22.3. Výročné členské zhromaždenie
 • 15.5.-16.5. Konferencia CB
 • 13.7.-18.7. Letný zborový pobyt na Orave v zariadení Studnička.