Stretnutie s Bibliou

V stredu 12 februára 2020 o 15:00 v modlitebni Cirkvi bratskej na Slovenskej ulici 34 v Prešove bude otvorená jedinečná výstava Biblií, ktorá sa v takom rozsahu exemplárov (viac ako 300 ks) a jednotlivých prevedení koná druhý krát na Slovensku. Prvá výstava takéhoto rozsahu bola na radnici v Banskej Bystrici na Nedeľu Božieho slova 26.1.2020. Výstava bude otvorená do nedele 16.2. v časoch od 10:00 do 18:00. V dňoch 12.2. až 15.2. bude každý večer o 17:00 odborný výklad. V prípade skupín, alebo odborného výkladu mimo uvedený čas nás kontaktujte na tel. čísle: 0905 960 312.

Na výstave budú predstavené Biblie naprieč vekmi (najstaršia 400 ročná, najmladšia z októbra 2019), ale aj formátmi (pre deti, mládež, športovcov, armádu, slabozrakých, nepočujúcich, do vody ...), vo viac ako 35 jazykoch z celého sveta (poľsky, maďarsky, čínsky, perzsky, ...) a vo všetkých slovenských prekladoch (ekumenický, katolícky, evanjelický, roháčkov, rómsky...).

Výstavu v Prešove organizuje Cirkev bratská spolu so Slovenskou biblickou spoločnosťou a súkromným zberateľom Michalom Lapčákom, ktorý bude mať už jubilejnú 20 výstavu svojej historickej zbierky. Organizovanie akcie nadväzuje na akcie a podujatia, ktorými si počas tohto roku Biblie bude cirkev pripomínať dôležitosť existencie „Knihy kníh“ - Biblie, ktorá ľudstvo sprevádza celou jeho históriou.

Slovenská biblická spoločnosť so sídlom v Banskej Bystrici (biblia.sk, biblickaspolocnost.sk) si v tomto roku pripomína 30 rokov od svojho založenia, keď v roku 1990 ju založili predstavitelia všetkých kresťanských cirkví na Slovensku. Od čias svojho vzniku neustále pracuje výhradne na ekumenickom princípe a jej vrcholným dielom je text ekumenického prekladu Biblie do súčasného slovenského jazyka, na ktorom pracovali odborníci zo všetkých kresťanských cirkví dlhých 19 rokov. Dnes tento text Písma Svätého je základom pri vydávaní rôznych publikácií a materiálov pre väčšinu vydavateľov, práve z dôvodu akceptovania tohto textu všetkými kresťanskými cirkvami a spoločenstvami na Slovensku.

Záštitu nad výstavou prevzali predseda Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Milan Majerský, PhD. a primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová.