Oznamy v nedeľu 23.2.2020

 

Vyjadrenie staršovstva zboru Cirkvi bratskej v Prešove
k súčasnej spoločenskej situácii

Milí bratia a sestry,

mnohí so znepokojením sledujeme, koľko nespravodlivosti a zla vyplávalo na povrch v súvislosti s vraždou Jána a Martiny spred 2 rokov. Mafia získala taký priestor, že ovplyvňovala okrem politiky dokonca aj políciu a súdy. Zároveň ako kresťania, niekedy s obavami (možno až strachom) vnímame liberálne tendencie v spoločnosti.

Túto situáciu v spoločnosti zneužívajú niektorí politici, ktorí zámerne rozsievajú strach a ponúkajú zjednodušené riešenia motivované nenávisťou. Pritom sa stavajú do roly priam jediných skutočných obhajcov kresťanstva a tradičných hodnôt na Slovensku, hoci ich skutky svedčia o tom, že sú nepriateľmi Krista. Žiaľ, aj niektorí cirkevní predstavitelia sa nechali vtiahnuť do šírenia poloprávd, strachu, podpory ľudí s pochybnou minulosťou a nebezpečnými postojmi.

Pán Boh nás však nepovolal preto, aby sme sa báli, ale aby sme smelo dôverovali mocnému Bohu, bez ktorého by žiadna vláda nemala moc. Preto nech nás neovláda strach, pretože ovocím strachu a neistoty býva nenávisť. Strach zaslepuje oči. Naopak: "V láske nieto strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach". 1. Jánov 4:18

V neistote ľudia potrebujú nádej. Presne tu je naša úloha: priniesť radostnú zvesť o vykúpení a o nádeji v Ježišovi Kristovi. Prinesme evanjelium ľuďom, ktorí strácajú nádej.

Kresťanské hodnoty neochránia žiadni politici, ani legislatíva. Jedine ak sa ľudia odvrátia od hriechu a v pokání sa poddajú Bohu, môžeme očakávať, že Boh uzdraví našu krajinu. (2. Kronická 7:14)

Ako cirkev Kristova máme zodpovednosť za našu krajinu. Preto nepremeškajme právo ísť voliť. Nech nám Pán Boh dá múdrosť, aby náš hlas podporil premenu našej krajiny na spravodlivú pre všetkých. Svoju nádej však zamerajme viac na Pána, nie na tých, ktorých volíme. Dôverujeme silnému Bohu, ktorý je nad všetkým. “On mení obdobia a časy, zosadzuje a ustanovuje kráľov, dáva múdrosť múdrym a poznanie tým, čo chápu…” Dan 2:21

P.S.: Staršovstvo sa zároveň dištancuje od politickej reklamy na múre vedľa našej modlitebne, na ktorej obsah, žiaľ, nemáme dosah.

V Prešove, dňa 23. 2. 2020