Stanovisko staršovstva k šíreniu koronavírusu

Staršovstvo zboru reaguje na vyhlásenie krízového štábu SR dňa 6.3. v súvislosti so šírením koronavírusu a prijalo zatiaľ tieto opatrenia:

  • Nechceme šíriť paniku, ale zodpovedne pristupovať k súvislosti s možným šírením koronavírusu. Ochrana zdravia je našim kresťanským poslaním.
  • Ak sa necítite celkom zdraví, máte teplotu, alebo príznaky ochorenia, prosíme, aby ste zostali doma a sledovali nás cez internet.
  • Počas bohoslužieb nebudeme používať spoločné spevníky (všetky piesne premietame), svoje si môžete nosiť, ak to potrebujete.
  • Zbierka sa bude konať pri východe po ukončení bohoslužieb (podávajúci košík by mohol byť prenosom prípadného vírusu).
  • Pri umývaní rúk na toaletách použite jednorazové papierové uteráky.
  • Zvážte podávanie rúk jeden druhému, možno stačí vzájomný úklon hlavy. Slúžiaci brat nebude stáť pri východe a podávať ruky.
  • Vedúcim besiedky pripomíname, aby dodržiavali hygienu a umývanie rúk pri práci s deťmi.
  • Rodiny, ktoré sú v miestnosti pre rodičov s deťmi do 3 rokov dávame na ich zodpovednosť a zváženie používanie „spoločných“ hračiek.
  • Konajme zodpovedne a ako veriaci pomáhajme potrebným. S dôverou prosme Pána Boha o jeho pomoc a ochranu.

Ďakujeme za porozumenie!