Oznamy v nedeľu 14.6.2020

  • Prosím, modlite sa za sestru Zuzku Hažerovú, ktorá je v nemocnici, jej stav je vážny.
  • V stredu o 18:00 vysielame biblické zamyslenie cez YouTube.
  • Vo štvrtok o 18:00 budeme mať stretnutie staršovstva zboru
  • V piatok o 18:00 bude klub STARter (dorastenci)
  • Od piatka 19.6. od 6:00 do soboty večera 20.6. budeme mať 36 hodinovú modlitebnú stráž v modlitebnej miestnosti (besiedka).
  • V sobotu bude od 10:00 deň detí v Medzanoch, zraz je u Nemšákovcov. Inštrukcie rodičia dostanú emailom.
  • V sobotu večer o 18:00 bude večer chvál.
  • Budúcu nedeľu 21.6. budeme mať členské zhromaždenie. Členské zhromaždenie sa uskutoční po 10 minútovej prestávke po zhromaždení. Pozývam vás v nedeľu k pôstu. Kto však zo zdravotných dôvodov nemôže postiť, prineste si drobné občerstvenie.
  • V júli namiesto zrušeného zborového pobytu by sme mohli uskutočniť seminár s Pavlom Rausom o výchove detí. Bolo by to v sobotu 18.7. Potrebujeme však zistiť záujem. 
  • Rodine Maksima a Alenky Rezenovým Pán Boh daroval vo štvrtok syna Maxima. Rodičom gratulujeme a vyprosujeme Božie požehnanie k výchove!