Oznamy v nedeľu 28.6.2020

  • Prosím modlime sa za sestru Zuzku Hažerovú, ktorá je v LDCH.
  • Cez prázdniny nebudú v stredu vysielané biblické zamyslenie.
  • Po operácii je sestra Monika, sprevádzajme ju na modlitbách.
  • V sobotu 11.7. od 15:00 do 18:00 bude seminár s Pavlom Rausom o výchove detí. 
  • V štvrtok 25.6. Pán Boh povolal do večnosti sestru Máriu Novákovú z Medzianok. Pohreb bol v sobotu 27.6. Celej rodine prajeme Božie potešenie a sprevádzame vás v zármutku našimi modlitbami.
  • Budúcu nedeľu pripravuje staršovstvo zborové popoludnie v pokračovaní diskusie z členského zhromaždenia.
  • V dňoch 17.8.-20.8. (PO-ŠT) budeme mať denný tábor Legoprojekt. Pozvánky a prihlášky sa pripravujú, rodičia môžete s tým počítať, ak sa neskomplikuje situácia s COVID 19.