Oznamy v nedeľu 9.8.2020

  • Dnes popoludní o 16:30 hod sa pôjde na Delňu. Vstupné je 2€ na dospelého a 1€ dieťa od 7 rokov. Dá sa kúpať, hrať volejbal, futbal, piknik... Srdečne pozývame k budovaniu osobných vzťahov!
  • V nemocnici na geriatrii je sestra Mária Hažerová. V nemocnici je pre COVID 19 prísny zákaz návštev, ale mňa ako duchovného 2x k nej pustili, Pokúsim sa aj dnes ju navštíviť. Pozdravuje všetkých v zbore a ďakuje za modlitbu!
  • Dnes bude o 16:00 v Evanjelickom a.v. chráme svätej Trojice koncert umeleckého súboru Cuore Barocco. Zaznejú skladby talianskeho majstra Vivaldiho. Lístky 5€ dospelí a 2€ deti sa dajú kúpiť na mieste.
  • V piatok sme odovzdali z našej burzy šatstvo našim rómskym priateľom z Lesíčka. Pozdravujú vás a ďakujú za túto pomoc! A ďakujem všetkým, ktorí sa podieľajú priebežne na tejto službe!
  • V dňoch 17.8.-20.8. (PO-ŠT) budeme mať denný tábor Legoprojekt. Pozvánky a prihlášky sa pripravujú, rodičia môžete s tým počítať, ak sa neskomplikuje situácia s COVID 19.