Oznamy v nedeľu 1.11.2020

 • Naďalej platia opatrenia so zákazom vychádzania a zákazom zhromažďovania. Učíme sa budovať Cirkev cez internet.
 • Ďakujeme všetkým z nášho zboru, ale aj iným, ktorí ste sa aktívne zapojili v rámci akcie #SpoločnáZodpovednosť tento víkend do celoplošného testovania podľa výzvy vlády SR.
 • Pozývam vás každý večer o 20:00 k modlitbám za našu krajinu, za milosť aby COVID -19 stratil na sile a naša krajina bola uzdravená.
 • V stredu bude o 18:00 ZOOM biblická hodina. Čítajte: Mk 1,40-45
 • V piatok bude od 18:00 ZOOM dorast.
 • Budúcu nedeľu online bohoslužby cez YouTube kanál o 10:00
 • V zbore je niekoľko aktívnych, rôznorodých skupiniek, ktoré sa stretávajú cez týždeň cez ZOOM. Ak máte záujem sa pripojiť, prípadne založiť novú skupinku, kontaktujte kazateľa zboru.
 • Staršovstvo zboru vyhlásilo účelovú zbierku na pomoc zboru CB vo Vranove n/T, ktorý robí rekonštrukciu modlitebne. Keďže sa nemôžeme stretávať osobne a robiť zbierky, prosíme, svoje príspevky zašlite do 20.11. na účet zboru CB v Prešove:
  IBAN: SK45 0900 0000 0000 9628 5564, VS: 8118, KS 0558
  alebo použite priložený QR kód:

image.png

        Ďakujeme!