Oznamy v nedeľu 29.11.2020

 • V utorok bude stretnutie staršovstva.
 • V stredu bude o 18:00 biblická hodina cez ZOOM, no bude vysielaná z kancelárie, kto nemá prístup na internet, môže prísť do kancelárie zboru. Pokračujeme výkladom z Mk 2,23n.
 • V piatok bude v modlitebni od 18:00 dorast.
 • V sobotu 5.12. od 15:00 do 18:00 máme cez ZOOM Vzdelávanie pracovníkov s Toddom Pattersonom o Jánovom evanjeliu.
 • Pozývame dnes večer o 18:00 na modlitebné stretnutie zamerané k hľadaniu kazateľa pre zbor.
 • Budúcu nedeľu 6.12. po dopoludňajšom zhromaždení plánujeme členské zhromaždenie ohľadom doplňujúcej voľby člena do staršovstva.
 • Máme na predaj Heslá 2021 a Chlieb náš každodenný obe publikácie kúpite po 5€ u Alberta Straku.
 • Objednať si môžete vystavené knihy z Porta libri u Zuzky Roháčkovej.
 • Pripomíname účelovú zbierku, ktorú vyhlásilo staršovstvo zboru na rekonštrukciu modlitebne vo Vranove n/T. Keďže nemáme fyzické zbierky, svoje dary zašlite, prosíme, do 30.11. na účet zboru CB v Prešove:
  IBAN: SK45 0900 0000 0000 9628 5564, VS: 8118, KS 0558,
  alebo použite priložený QR kód:

Ďakujeme!