Oznamy v nedeľu 6.12.2020

  • Po skončení zhromaždenia bude členské zhromaždenie ohľadom doplňujúcej voľby člena staršovstva.
  • V utorok o 17:00 bude stretnutie pracovníkov s deťmi v besiedke.
  • V stredu bude o 18:00 biblická hodina cez ZOOM. Pokračujeme výkladom z Mk 3,7n.
  • V piatok bude v modlitebni od 18:00 dorast.
  • Budúcu nedeľu bude zhromaždenie o 10:00.
  • Vo vestibule je ďalšie číslo zborového občasníka Horčičné zrnko 2. Zmyslom časopisu je v tomto čase obmedzených stretnutí spájať a prinášať informácie a objavovať obdarovania, ktoré sú medzi nami.
  • Máme na predaj Heslá 2021 a Chlieb náš každodenný. Obe publikácie kúpite po 5€ u brata Alberta.
  • Objednať si môžete ešte dnes vystavené knihy z Porta libri u sestry Zuzky. Prosíme však, nezhlukujte sa viacerí pri stole.
  • Počas účelovej zbierky na rekonštrukciu modlitebne vo Vranove n/T sa vyzbieralo 1 170€. Ďakujeme!