Oznamy v nedeľu 20.12.2020

Žijeme v náročnej dobe, keď kvôli pandémii CoViD-19 hrozí nielen kolaps zdravotníctva, či ekonomiky ale aj nespočetné straty na životoch aj na Slovensku. Odborníci a vedci po celom svete hovoria, že najefektívnejšia zbraň proti tomuto vírusu je zabrániť jeho šírenie izoláciou a prácou z domu. K tomuto sú vyzývané vlády, firmy, kultúrne centrá ale aj cirkvi.
 
Vláda v našom štáte neprijala odborníkmi a ministrom zdravotníctva odporúčané tvrdé opatrenia, ktoré by zastavil šírenie vírusu COVID 19. Ostáva na zodpovednosti menších jednotiek - rodín, firiem, či cirkevných zborov, aby dobrovoľne obmedzili svoje aktivity, s cieľom znížiť šírenie epidémie a záchrany čo najviac životov. K tomuto kroku sme boli vyzvaní aj predsedom a tajomníkom Rady CB.
 
Z nariadenia vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí vyplýva, že ľudia môžu sedieť len v každom druhom rade a zároveň medzi obsadenými miestami musí ostať jedno miesto neobsadené. To zmenšuje našu kapacitu na cca 30%. Zároveň si uvedomujeme, že nie sme úplne schopní dodržať niektoré nariadenia (podávanie rúk, zhlukovanie, objímanie). Toto všetko sú dôvody, ktoré viedli staršovstvo zboru k rozhodnutiu, aby sa kvôli pandemickej situácii bohoslužby do 10.1.2021 iba vysielali cez YouTube, prípadne ZOOM.

Vianočné sviatky budeme mať teda takto:

Na Štedrý večer 24.12. budú vysielané bohoslužby o 15:00.
Na 1. sviatok vianočný 25.12. budú vysielané bohoslužby o 10:00.
V nedeľu 27.12. budú vysielané bohoslužby o 10:00.
 
Zároveň Vás chceme vyzvať, aby ste obmedzili osobný kontakt a aktivity. Urobte viac ako sa od vás očakáva. Vyjadrené slovami Biblie: „Ak ťa bude dakto nútiť niesť náklad jednu míľu, choď s ním dve“.
 
Nech nás počas týchto sviatkov Nebeský Otec ochraňuje a žehná nás skrze Pána Ježiša!