Oznamy v nedeľu 3.1.2021

 • V utorok 5.1. máme o 18:00 ZOOM staršovstvo.
 • V stredu 6.1. bude o 18:00 ZOOM biblická hodina. Pokračujeme výkladom z evanjelia podľa Marka 3,20n
 • Bohoslužby v nedeľu 10.1. budú online o 10:00 cez YouTube.
 • Keďže nemáme možnosť byť osobne na verejných bohoslužbách a neprebiehajú zbierky, chceme vás poprosiť, aby ste si peniaze buď odložili a keď bude pandemická situácia lepšia, tak ich odovzdali do zbierky, či pokladníkovi. Je však možnosť vložiť ich na účet zboru, alebo priniesť osobne do kancelárie, alebo pokladníkovi zboru.  
  Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
  Pre desiatky: VS: 2021, KS: 0558
  Sociálny fond: VS: 777, KS: 0558
  Veľmi pekne vám ďakujeme! 
  Pán Boh nech Vám bohato žehná!