Oznamy v nedeľu 10.1.2021

 • Heslo pre zbor na rok 2021: 1 Kor 16.14 Všetko nech sa medzi vami deje v láske!
 • V stredu bude o 18:00 ZOOM biblická hodina. Pokračujeme výkladom z evanjelia podľa Marka 3,22-30
 • V piatok o 18:00 bude mať cez ZOOM stretnutie klub dorastu - STARter.
 • V nedeľu budú online bohoslužby o 10:00 cez YouTube.
 • Keďže nemáme možnosť byť osobne na verejných bohoslužbách a neprebiehajú zbierky, chceme vás poprosiť, aby ste si peniaze buď odložili a keď bude pandemická situácia lepšia, tak ich odovzdali do zbierky, či pokladníkovi. Je však možnosť vložiť ich na účet zboru, alebo priniesť osobne do kancelárie, alebo pokladníkovi zboru.
  Veľmi pekne vám ďakujeme!
  Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
  VS: 2021, KS: 0558
  Sociálny fond: VS: 777, KS: 0558
  Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!